Produkciók

Pop énekesek >>

Pop énekesek fél playback, és élő produkciói fiataloknak, valamint a középkorosztály számára. A mű- soridő harminc-nyegyven perc.

Humor >>

Humoristák, parodisták, népszerű komikusok humoros pódiumműsora, zenés jókedvcsinálók, mulatságos jeleneteket előadó együttesek.

Mulatós popzene >>

A popzene és a jókedvű magyarnó- ták házasságából született zenei stílus. A rendkívül népszerű műfaj előadói találhatók a kategóriában.

Musical - Operett >>

A musical műfajának legismertebb sztárjain kívül a kategóriában meg- találhatók tehetséges fiatal éneke- sek, előadói csoportok produkciói is.

Party zenekar >>

zenés, táncos mulatságok, esküvők bálok tánczenekarai. A zenekarok több órás repertoárral, valamint jó hangtechnikával rendelkeznek.

Popzenekarok >>

Fiatalok, valamint a középkorosz- tály körében is népszerű, dallamos slágerzenét játszó zenekarok élő- koncertjei, fél playback produkciói.

Bűvészek >>

A kategóriában megtalálható a színpadi mágia minden formája.Mentalisták, mikromágusok, varázslók, illuzionista produkciók.

Dj. >>

Fiatalok körében, talán a legnépsze- rűbb műfaj sztárjai és legismertebb hazai művelői. Discoklubok és a fer- geteges partyk hangulatmesterei.

Karikatúra - Party fotózás >>

Rendezvények színesítésére aján- lott, igen kedvelt kiegészítő pro- dukciók. Karikaturisták, sziluette kivágók, remek fotográfusok.

Gyerekműsorok >>

A gyerkek mesés zenei világát is- merő zenekarok, énekesek, bábo- sok,  mesemondók, mini színdara- bok, hagyományörző  műsorok.

Party zenész >>

Kisebb táncos rendezvények, bálok zeneszolgáltatói. A zenészek meg- felelő hangtechnikával, valamint széles repertoárral rendelkeznek.

Hastánc >>

Rendezvényeken egyre népszerűbb egzotikus műfaj művelői, gyönyörű lányok, díjnyertes szólótáncosok és több tagból álló izgalmas formációk.

Bohócok >>

Bohócfiúk, bohóclányok, szólóban, párban, vagy csoportosan. Kicsik és nagyok szórakoztatása zené- vel, vicces interaktív játékokkal.

Jazzénekesek >>

A hazai jazz kedvelőinek népes tá- borában közismert énekeseken kí- vül, a kategóriában helyet biztosí- tunk a műfaj fiatal művelőinek is.

Blues >>

Hazai blues és blue-rock zeneka- rok, zenei formációk találhatók a kategóriában. Nagy hangszertu- dást igénylő, igényes rétegzene.

Jazz-zenekarok >>

A rendkívül színvonalas hazai jazz élet ismert és kevésbbé ismert ze- nekarai, zenei formációi a dixiland műfajától, a mai modern zenéig.

Néptánc >>

A magyar néptánc és a hazai nem- zetiségek tánckultúrájának hagyo- mányait őrző táncegyüttesek pro- dukciói találhatók a kategóriában.

Jósok >>

A jövő sejtelmes titkaiba látó jósok, kártyavetők, asztrológusok, jöven- dőmondók, valamint igazi boszorká- nyok vannak a produkciók között.

Punk >>

A fiatalok körében egyre nagyobb népszerűségnek örvendő, a mai kor életérzését leginkább kifejező zenei stílusirányzat  hazai képviselői.

Fúvószenekarok >>

A fúvószenekarok hagyományit őr- ző bányász zenekarok,  hazai né- met nemzetiségi zenekarok, rézfú- vós együttesek, igazi rezesbandák.

Rap >>

Ritmusos laza szövegek, egyre igé- nyesebb zenei háttérrel, jellegzetes laza mozgás. A műfaj egyre színe- sebb palettájáról válogathatunk.

Népzene >>

Magyar népzenei hagyományokat őrző együttesek, szólisták; hazánk- ban élő nemzetiségek és távoli kul- túrák népzenéjét játszó zenekarok

Ifjúsági fúvószenekarok >>

Magyarországi zeneiskolák diákjai- ból verbuválódott színvonalas fú- vószenekarok. Színes formaruhák, csillogó hangszerek, remek zenék.

Szimfonikus zenekarok >>

A méltán nemzetközi hírű magyar komolyzenei élet színvonalas szim- fónikus koncertzenekarait gyűjtjük a kategóriába.

Kamarazenekarok >>

Nemzetközi hírű kamarazenekarok, fúvós, vonós és ütős együttesek, a régizene hazai művelői,  szalon- zenekarok színvonalas produkciói.

Rock >>

Szabadtéri rendezvények, nagy tömegeket vonzó rendezvények kedvenc műsorszámai. A bandák kizárólag élőkoncertet vállalnak.

Erotikus showműsorok >>

Az utóbbi években egyre népsze- rűbb műfaj. Chippendale fiúk, stre- aptease táncosnők, erotikus tánc- produkciók minden rendezvényre.

Sramlizenekarok >>

A jókedvű sváb zene és a divatoslakodalmas popzene sajátos keve-réke bálokra, esküvőkre. A hangzásmeghatározói a fúvós hangszerek.

Tánc >>

A modern tánc különböző kategó- riái,  Hipp-hoop, showtánc, revű, samba, jazztánc, discotánc, latin, ritmikus gimnasztika, technofolk.

Nemzeti rock >>

Nemzeti érzelmű szövegek, remekrock muzsika és a népzene eleme-inek keveredéséből létrejött műfajelőadói találhatók a kategóriában.

Bábszínház >>

Bábszínházi produkciók kicsiknekés nagyoknak. Több szereplős elő-adások, vásári bábjátékok, népihagyományokat őrző produkciók.

Tűzijáték >>

Szabadtéri rendezvénnyeken, csa-ládi ünnepeken, koncerteken, sőtbeltéri bulikon is egyre népszerűbblátványosság hazai szolgáltatói.

Műsorvezetők >>

A népszerű rádiós és Tv-és sze-mélyiségeken kívül, ismert színé-szek, művészek,  is  vállalnakműsorvezetést rendezvényeken.

Vallásos pop zene >>

Vallásos témájú dalszövegek és apopzene házasságából születettegyre népszerűbb műfaj hazai elő-adói, szólisták, együttesek.

Heavy metal >>

A Hevay metal a rockzene legext-rémebb formája. A műfaj jellegze-tessége a kemény gitár és dobköz-pontú  zene.  Nagyon kemény!

Verséneklő zenekarok, szólisták >>

Klasszikus és kortárs költők megze-nésített verseit előadó zenekarok és szólisták színvonalas műsorai..

Lovasíjászat >>

Szabadtéri rendezvények kedveltlátványossága, a Kassai Lajos ne-vével fémjelzett,  valódi ősi magyar hagyományokat felidéző sport. 

Új produkció felvétele az adatbázisba.

Jelentkezem
Készítette: around.hu
2024. június 19.